KÜNSTLER
Voula Karampatzaki
02
Thomas Thomidis
03
Katerina Glyka
04
Otsis
05
Christina Karakalpaki
06
Liana Pattihis
07
Haris Kaminari
08
Vally Kontidis
09
Loukia Richards
10
Apostolos Kleitsiotis
11
SystemaLab
12
KATERINA GLYKA
HARIS KAMINARI
CHRISTINA KARAKALPAKI
VOULA KARAMPATZAKI
APOSTOLOS KLEITSIOTIS
VALLY KONTIDIS
OTSIS
LIANA PATTIHIS
LOUKIA RICHARDS
SYTEMALAB
THOMAS THOMIDIS